Zmiana Taryfy dla Ciepła

31.03.2017

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 maja 2017 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.1(8).2017.240.XIV.RZ.Zmd z dnia 23.03.2017 r. Zmiana podyktowana jest podwyżką cen węgla wprowadzoną od 1 stycznia 2017 r. przez Polską Grupę Górniczą sp. z o.o.

Treść Taryfy jest dostępna poniżej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30.03.2017 r.

Do pobrania