Budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice – 41 szt.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

NUMER POSTĘPOWANIA: DZ/2/67/2017
MATERIAŁY PRZETARGOWE:

Do odbioru, osobiście w siedzibie zamawiającego w godz. od 7.00 do 15.00 pokój 111 tel. 32 335-0-104, faks 32-335-01-07, za zaliczeniem  pocztowym- koszt specyfikacji: 10,00 zł + VAT lub bezpłatnie pocztą elektroniczną po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia. Materiały przetargowe dostępne tylko w wersji elektronicznej.

Materiały dostępne również bezpłatnie na stronie www.pec.gliwice.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę stacji wymienników ciepła dla budynków na terenie miasta Gliwice:

zakres 1:

 • ul. Marksa 7 Qco= 20 kW, Qcwu = 15 kW
 • ul. Marksa 9 Qco= 20 kW, Qcwu = 15 kW
 • ul. Majakowskiego 2-4 Qco = 35 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Majakowskiego 5-7Qco = 30 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Majakowskiego 9-11Qco = 35 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Majakowskiego 13-15Qco = 40 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Tuwima 9-11Qco = 35 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. 15-Grudnia 4-10Qco = 60 kW, Qcwu = 25 kW
 • ul. Wolności 22-30Qco = 120 kW, Qcwu = 30 kW

zakres 2:

 • ul. Marksa 2-6Qco = 120 kW, Qcwu = 30 kW
 • ul. Tuwima 2-26Qco = 270 kW, Qcwu = 65 kW
 • ul. Partyzantów 10-20Qco = 70 kW, Qcwu = 25 kW
 • ul. Tuwima 28-42 – Partyzantów 6-8Qco = 160 kW, Qcwu = 50 kW
 • ul. Partyzantów 2-4Qco = 35 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Batorego 2-6Qco = 35 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Wolności 27-39Qco = 175 kW, Qcwu = 50 kW

zakres 3

 • ul. Wolności 46-62Qco = 90 kW, Qcwu = 40 kW
 • ul. Wolności 64-72 Qco = 55 kW, Qcwu = 25 kW
 • ul. Partyzantów 24-28Qco = 30 kW, Qcwu = 20 kW
 • ul. Wieniawskiego 20-24 Qco = 25 kW, Qcwu = 15 kW
 • ul. Wieniawskiego 26-30Qco = 25 kW, Qcwu = 15 kW
 • ul. Majakowskiego 6-8Qco = 30 kW, Qcwu = 15 kW
 • ul. Tuwima 1-3Qco = 21 kW, Qcwu = 15 kW

zakres 4

 • ul. Odrowążów 82-92 (88)Qco = 25 kW
 • ul. Odrowążów 94-116 (100)Qco = 60 kW
 • ul. Drzymały 11-19 (15)Qco = 60 kW
 • ul. Drzymały 1-9 (3)Qco = 60 kWQcwu = 25 kW
 • ul. Drzymały 21-29 (27)Qco = 115kWQcwu = 40 kW
 • ul. Drzymały 20-30 (26)Qco = 140 kW, Qcwu = 45 kW
 • ul. Skarbnika 35Qco = 40 kW,Qcwu = 20 kW
 • ul. Skarbnika 40-44 (42)Qco = 35 kW,Qcwu = 20 kW

zakres 5

 • ul. Gorzołki 5-7-9Qco = 230 kW
 • ul. Górnych Wałów 31Qco = 23 kW
 • ul. Toszecka 28-30Qco = 70 kW
 • ul. Galaktyki 1Qco = 100 kWQcwu = 60 kW
 • ul. Galaktyki 3Qco = 100 kWQcwu = 60 kW
 • ul. Galaktyki 6Qco = 100 kWQcwu = 60 kW
 • ul. Odrowążów 73-81Qco = 536 kW
 • ul. Odrowążów 83-91Qco = 536 kW
 • ul. Odrowążów 101R – warsztatQco =20 kW
 • ul. Skarbnika 3 – pawilon Qco = 200 kW
MIEJSCE I DATA SKŁADANIA OFERT:

12 czerwca 2017 r. do godz. 11:30

Kancelaria PEC – Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 115)

MIEJSCE I DATA OTWARCIA OFERT:

12 czerwca 2017 r. o godz. 12:00. 

Świetlica PEC- Gliwice Sp. z o.o. (pokój nr 113)

TRYB PRZETARGU: Postępowanie przetargowe prowadzone zgodnie z Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o. w trybie przetargu  z publikacją ogłoszenia.

WADIUM:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zadania 1÷ 23   do 29.12.2017 r.

Zadania 24 ÷31 do 31.10.2017 r.

Zadania 32 ÷34 do 30.11.2017 r.

Zadania 35 ÷ 37 do 30.09.2017 r.

Zadania 38 ÷ 41 do 16.10.2017 r.

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena  netto -   70 %   ;   ocena techniczna    -  30 %

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI:

Klaudia Buchta                                  tel. 32 33-50-208  (w zakresie merytorycznym)

Rafał Piernikarczyk                           tel. 32 33-50-209  (w zakresie merytorycznym)

Małgorzata Zarzycka                         tel. 32 33-50-236  (w zakresie merytorycznym)

Krzysztof Szaliński                            tel. 32 33-50-243  (w zakresie AKPiA)

Renata Uramowska-Słuszniak           tel. 32 33-50-104  (w zakresie formalnym)

OPIS:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań zawartych w WZ. 

Dopuszcza się składanie oferty częściowej na poszczególne zakresy

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych w wyznaczonym w WZ zakresie

Pobranie materiałów przetargowych należy zgłosić na adres dz@pec.gliwice.pl