Działania prospołeczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. chętnie uczestniczy w życiu swojego miasta, współorganizuje oraz wspiera różnego typu inicjatywy, zarówno kulturalno – naukowe, społeczne jak i sportowe. Można do nich zaliczyć min.:

  • współpracujemy z Politechniką Śląską, umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i oferujemy pomoc w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do prac magisterskich,(podziękowania)
  • organizujemy dla studentów i młodzieży gliwickich szkół prezentacje stanowisk pracy i umożliwiamy poznanie procesów technologicznych w PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
  • organizujemy cykliczne spotkania z odbiorcami ciepła dotyczące optymalnych warunków użytkowania i świadomego korzystania z produktu, jakim jest ciepło systemowe.
  • od kilku lat wspieramy takie przedsięwzięcia jak Eko Rajd Gliwice, Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, , Gliwickie Spotkania Naukowe, Międzynorodowy Festiwal Jazz w Ruinach, Człowiek Ziemi Gliwickiej. (podziękowania)
  • wspieramy rownież lokalne kluby sportowe min. GKS Piast, Azs Politechniki Śląskiej, Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, Szkolny Klub Sportowy Spartakus oraz Łabędzkie Towarzystwo Sportowe.

Na naszą pomoc mogą też liczyć Domy Dziecka i Szkoły:

  • Szkoła Filomata już od kilku lat jest wspierana przez PEC - Gliwice podczas Odysei Umysłu, dzieki naszej pomocy dzieciaki ze szkoły Filomata mogły wziąć udział w Międzynarodowym Finale Odysei Umysłu w USA, gdzie w tym roku (2016) zajęli 5 miejsce. (podziękowanie)
  • pomogliśmy w organizacji półkolonii letnich i zimowych dla uczniów Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach
  • Dom Dziecka nr 2 - otrzymał wsparcie finansowe na działalność Klubu Piłkarza funkcjonującego w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, 
  • Dom Dziecka nr 3 - otrzymał kolejny raz środki finansowe na organizację II Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu 
  • od kilku lat wspieramy także gliwicki Caritas, pomagając sfinansować zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki rzeczy.