Władze spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor

Rudolf Widziszowski


Wiceprezes Zarządu - Główny Księgowy

Barbara Przeworska


Prokurent Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Krzysztof Szaliński

 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Karasiński
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Michał Kotnis
  • Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Babiński
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta
  • Członek Rady Nadzorczej - Marian Bodzenta