Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 5 lipca 2017 r godz. 10:00
Termin składania ofert do dnia 05 lipca 2017 r godz. 9:30
termin składania ofert do dnia 06 lipca 2017 r godz. 10:00