Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 21 grudnia 2018 r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 18 grudnia 2018 r godz. 11:30
Termin składania ofert do dnia 02 stycznia 2019r godz. 13:00
Termin składania ofert do dnia 06 grudnia 2018 r godz. 10:00