Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zygmuntowskiej w Gliwicach.

Profil nabywcy 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice Sp.z o. o.
ul.Królewskiej Tamy 135,
44-100 Gliwice
NIP:631-01-00-822

Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,5376 ha  

Na nieruchomości  dla istniejących sieci  zostanie ustanowiona  służebność przesyłu.

Nieruchomość położona jest  w Gliwicach przy ul. Zygmuntowskiej.

Nieruchomość gruntowa dz. 978/1; 978/2 obręb Przyszówka KW  GL1G/00032767/4 jest własnością PEC-Gliwice Sp. z o. o.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustanowienia służebności przesyłu dla sieci w gruncie na dz. nr 978/1,978/2 obręb Przyszówka.

 Do sprzedaży przeznaczona jest nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,5376 ha. 

Na nieruchomości  dla istniejących sieci  zostanie ustanowiona  służebność przesyłu.

Nieruchomość położona jest  w Gliwicach przy ul.Zygmuntowskiej.

Nieruchomość gruntowa dz. 978/1; 978/2 obręb Przyszówka KW  GL1G/00032767/4 jest własnością PEC-Gliwice Sp. z o. o.

PEC-Gliwice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustanowienia służebności przesyłu dla sieci w gruncie na dz. nr 978/1,978/2 obręb Przyszówka.

Warunki przeprowadzenia przetargu oraz Regulamin stanowią załaczniki do pobrania poniżej.

Operat szacunkowy do wglądu w siedzibie PEC-Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 pokój 111.

Informacje o przedmiocie przetargu  można także uzyskać pod nr telefonu 335-01-25,26  lub 32 335-01-04.