Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1327,13
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1327,13 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Informacja o średnim zużyciu ciepła przez Odbiorców wg grup taryfowych

Zgodnie z art.5.pkt. 6c Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 i 868) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych. 

  Grupa taryfowa             Średnie zużycie ciepła [GJ]

Grupa I.1/1

901,45

Grupa I.1/2

348,62

Grupa I.1/3

1252,23

Grupa I.1/3 A

9,27

Grupa I.1/3 B

666,00

Grupa I.1/4

466,63

Grupa I.1/4 A

529,11

Grupa I.1/4 B

437,74

Grupa I.1/4 D

504,06

Grupa I.1/4 E

431,08

Grupa II

228,40

Grupa III

321,55

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice