Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,605
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,605 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Informujemy Odbiorców ciepła, że od 1 lutego 2023 r. wprowadzamy do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła.

17.01.2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o. o. informuje, że z dniem 1 lutego 2023 r. wprowadza do stosowania zmienioną Taryfę dla ciepła. Szczegóły w załączeniu.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice