Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,181
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,181 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Władze spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

Główny Księgowy - Prokurent

Marzanna Choroś

Dyrektor ds. Technicznych - Prokurent

Grzegorz Zawierucha 

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Kotowicz
  • Członek Rady Nadzorczej - Piotr Kołodziej
  • Członek Rady Nadzorczej -  Dariusz Sowa
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Młotkowski
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Buchta

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice