Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2300,643
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2300,643 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Struktura organizacyjna

ZC-1 Zakład Cieplny nr 1 tel. 32 335 01 52
ZC-4 Zakład Cieplny nr 4 tel. 32 335 01 23
TE Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji tel. 32 335 01 10
TK Dział Informatyki tel. 32 335 02 30
TL Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium tel. 32 335 02 21/23
TS Dział AKP i A tel. 32 335 02 05
TZ Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej tel. 32 335 01 96/98
TA Dział Elektryczny tel. 32 335 02 56
DB Dział BHP i P.poż. tel. 32 335 01 89
DI Dział Inwestycji tel. 32 335 02 07 - 10
DO Dział Organizacji i Zarządzania tel. 32 335 02 97
DP Dział Kadr i Szkolenia tel. 32 335 01 87
DS Dział Sprzedaży i Rozwoju tel. 32 335 01 18
tel. 32 335 02 13
DW Specjalista ds. Obrony Cywilnej tel. 32 335 02 29
DZ Dział Procedur Przetargowych tel. 32 335 01 04
DA Dział Administracyjno - Socjalny tel. 32 335 02 18
FF Dział Finansowy tel. 32 335 01 42
FK Dział Księgowy tel. 32 335 01 45
FE Dział Ekonomiczny tel. 32 335 01 46

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice