Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1327,124
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1327,124 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Działania prospołeczne

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. chętnie uczestniczy w życiu swojego miasta, współorganizuje oraz wspiera różnego typu inicjatywy, zarówno kulturalno – naukowe, społeczne jak i sportowe.

Logo Piasta Gliwice                               Logo GTK Gliwice                   Logo SPR Sośnica

   

      logo Klbu tenisa stołowego                      logo Nocy Naukowców Politechniki         logo Narodowego Instytutu Onkologii

     Można do nich zaliczyć min.:

 • już od kilku lat wspieramy finansowo Gliwickie Spotkania Naukowe, których organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem przy Centrum Onkologii w Gliwicach (podziękowania),
 • również od wielu lat wspiaramy działania promujące naukę w naszym mieście, a taką funkcję pełni coroczna edycja "Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej" (podziękiowania),
 • współpracujemy z Politechniką Śląską, umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i oferujemy pomoc w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do prac magisterskich (podziękowania),
 • organizujemy dla studentów i młodzieży gliwickich szkół prezentacje stanowisk pracy i umożliwiamy poznanie procesów technologicznych w PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
 • organizujemy cykliczne spotkania z odbiorcami ciepła dotyczące optymalnych warunków użytkowania i świadomego korzystania z produktu, jakim jest ciepło systemowe,
 • od kilku lat wspieramy takie przedsięwzięcia jak np. Międzynorodowy Festiwal Jazz w Ruinach,
 • wspieramy rownież lokalne kluby sportowe min. GKS Piast,  Gliwickie Towarzystwo Koszykówki, piłkarki ręczne z SPR Sośnica, Akademie Tenisa Stołowego.

Na naszą pomoc mogą też liczyć Domy Dziecka, Szkoły i najbardziej potrzebujący:

 • W roku 2022 wsparcie rzeczowe otrzymało Stowarzyszenie GTW  dla rodzin poszkodowanych w wojnie na Ukrainie. (podziekowanie)
 • Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy - już kilkakrotnie objeliśmy wsparciem podopiecznych świetlicy w Sośnicy (podziękowania),
 • wspieramy finansowo Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”,
 • Oferujemy również wpomoc finansową dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Gliwice  w Gliwicach na wsparcie inicjatyw na rzecz dzieci i seniorów należących do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa,

 • Szkoła Filomata już od kilku lat jest wspierana przez PEC - Gliwice podczas Odysei Umysłu, dzieki naszej pomocy dzieciaki ze szkoły Filomata mogły wziąć udział w Międzynarodowym Finale Odysei Umysłu w USA, gdzie w tym roku (2016) zajęli 5 miejsce (podziękowanie),
 • pomogliśmy w organizacji półkolonii letnich i zimowych dla uczniów Gimnazjum nr 10 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gliwicach,
 • w 2018 roku pomogliśmy finansowo w organizacji pólkoloni letnich dla podopiecznych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach (podziękowania),
 • Dom Dziecka nr 2 - otrzymał wsparcie finansowe na działalność Klubu Piłkarza funkcjonującego w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, 
 • Dom Dziecka nr 3 - otrzymał kolejny raz środki finansowe na organizację II Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Futsalu, 
 • od kilku lat wspieramy także gliwicki Caritas, pomagając sfinansować zakup niezbędnych do funkcjonowania placówki rzeczy.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice