Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1319,865
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1319,865 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Nasz produkt

Naszym produktem jest Ciepło Systemowe

Zajmujemy się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie miasta Gliwice. Produkcja odbywa się w Ciepłowni Gliwice oraz w dwóch lokalnych kotłowniach. Nasze ciepło trafia do licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych, oraz do ponad 49 tysięcy gliwickich mieszkań, w tym 21 tysięcy mieszkań zaopatrujemy w ciepłą wodę użytkową.

Poniższy schemat przedstawia drogę, jaką trafia nasze ciepło do Państwa domów.

Schemat ciepła

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice