Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1319,781
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1319,781 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Dokumenty do pobrania

Wnioski

Wniosek o zmianę mocy cieplnej zamówionej

Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej instalacji źródła ciepła ...

Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła dla nowych odbiorców

Wniosek o rozpoczęcie/zakończenie dostarczania ciepła na cele ogrzewania

Zlecenie dostarczenia ciepła

Zgoda na obciążanie rachunku

Taryfy i tabele opłat

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiązującej od 01.02.2023 r.

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiązującej od 01.08.2022 r. 

Wyciąg z Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.06.2022 r.

Zmiana Taryfy obowiązująca od 01.01.2022 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2021 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2020 r.

Zmiana taryfy dla ciepła obowiązująca od 01.09.2019 r.

Wykaz opłat dodatkowych od 01.03.2019 r. + zlecenia

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.03.2019 r.

Wyciąg ze zmiany Taryfy dla ciepła obowiazujacej od 01.10.2018 r.

Tafyfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2018 r.

Zmiana Taryfy dla ciepła z dn. 15.12.2016 r. obowiązująca od 01.05.2017 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.01.2017 r.

Dokumenty prawne

Prawo energetyczne Ustawa z dn. 10.04.1997 wersja na 01.03.2023 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dn. 23.11.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.01.2007 w sprawie warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne 15.12.2016 r.

Dokumenty inne

Ulotka informacyjna o sytuacji branży ciepłowniczej

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice