Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,713
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,713 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Budynki przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przedstawiamy Państwu zestawienie budynków planowanych do przyłączenia do miejskiej sieci oraz miesięczne zestawienie budynków już przyłączonych. Zestawienie będzie aktualizowane na koniec każdego miesiąca.

Poniżej galeria niektórych przyłączonych budynków.

W miesiącu październiku 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 12 budynków w tym 1 budynek przemysłowy i 11 mieszkalnych o łącznej mocy 0,77 MW. Są to budynki z ulic:

 • Górna 
 • Pszczyńska 
 • Królewskiej Tamy 
 • Kozielska 
 • Dworska 
 • Lipowa 
 • Świętokrzyska 
 • Malinowskiego 

W miesiącu wrześniu 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 5 obiektów w tym 1 budynek usługowy, 3 przemysłowe i 1 mieszkalny o łącznej mocy 4,49 MW. Są to budynki z ulic:

 • Pszczyńskiej
 • Gwarków
 • Poezji

W miesiącu czerwcu 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 1 budynek  o łącznej mocy zamówionej 0,27 MW. Jest to budynek z ulicy:

 • Karola Dickensa

W miesiącu Kwietniu 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 3 budynki  o łącznej mocy zamówionej 0,22 MW. Są to budynki z ulicy:

 • Błogosławionego Czesława

W miesiącu Marcu 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 2 budynki developerskie o łącznej mocy zamówionej 1,07 MW. Są to budynki z ulic:

 • Poezji
 • Wrocławska

W miesiącu lutym 2023 r do miejskiej sieci przyłączono 9 budynków , w tym 5 nowowybudowanych w systemie developerskim o łącznej mocy 0,89 MW. Są to budynki z ulic:

 • Pszczyńskiej
 • Dworskiej
 • Bł. Czesława
 • Na Piasku
 • Biegusa

 

W miesiącu styczniu 2023 r. do miejskiej sieci przyłączono 5 budynków o mocy zamówionej 0,2356  MW. przy ul.:

 • Dworskiej 
 • Franciszkańskiej 
 • Błogosławionego Czesława 
 • Paulińskiej 

W miesiącu grudniu 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 18 budynków o mocy zamówionej 0,9456  MW. przy ul.:

 • Sikorskiego 
 • Młodego Górnika 
 • Daszyńskiego 
 • Przyszowska 
 • Zbożowa 
 • Tarnogórska 
 • Św. Elżbiety 
 • Chorzowska 
 • Tarnogórska 
 • Wróblewskiego 
 • Bł.Czesława 
 • Sportowa 
 • Zwycięstwa 
 • Rybnicka 
 • Zygmunta Starego 

W miesiącu listopadzie 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 28 budynków o mocy zamówionej 1,95 MW. przy ul.:

 • Michała
 • Św. Jacka
 • Dolna
 • Reymonta
 • Młodego Górnika
 • Liliowa
 • Góry Chełmskiej
 • Daszyńskiego
 • Kozielska
 • Jana Śliwki
 • Olimpijska
 • Strzelców Bytomskich
 • Radosna
 • Opolska
 • Zabrska
 • Zwycięstwa
 • Marzanki
 • Zygmunta Starego
 • Nowy Świat

W miesiącu październiku 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 9 budynków o mocy zamówionej 0,5194 MW. przy ul.:

 • Górna
 • Dolna
 • Strzelców Bytomskich - 2 budynki
 • Szobiszowicka
 • Toszecka - 2 budynki
 • Jagiellońska
 • Tarnogórska

W miesiącu wrześniu 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 3 budynki o mocy zamówionej 0,0945 MW. przy ul.:

 • Żwirki i Wigury - 1 budynek usługowy
 • Kozielska - 2 budynki

W miesiącu lipcu w ramach kampani "Ciepła Woda bez Piecyka dla Gliwic" przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie ciepłej wody uzytkowej budynek przy ul. Cichociemnych 6, o mocy na c.w.u. 0,03 MW

W miesiącu czerwcu 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 1 budynek mieszkalny develoerski  o mocy zamówionej 0,088 MW. przy ul.

 • Poezji

W miesiącu maju 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono kolejne 2 budynki  o łącznej mocy zamówionej 0,394 MW. Są to budynki z ulic:

 • Bojkowskiej 
 • Kozielskiej

W miesiącu kwietniu 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono kolejne 2 budynki mieszkalne o łącznej mocy zamówionej 0,095 MW. Są to budynki z ulic:

 • Daszyńskiego
 • Kunickiego

W miesiącu marcu 2022 r. do miejskiej sieci przyłączono 5 budynków mieszkalnych o łącznej mocy zamówionej 0,087 MW. Są to budynki z ulic:

 • Kozielska - 3 budynki
 • Reymonta - 1 budynek
 • Uszczyka - 1 budynek

W miesiącu lutym 2022 r do miejskiej sieci przyłączono 15 budynków mieszkalnych, 2 budynki usługowe o łącznej mocy zamówionej 0,8 MW. Są to budynki z ulic:

 • Rejmonta - 1 budynek
 • Niedurnego - 1 budynek
 • Pszczyńska - 1 budynek
 • Odrowążów - 6 budynków
 • Szybowcowa - 1 budynek 
 • Dunikowskiego - 1 budynek 
 • Kozielska - 2 budynki
 • Jana Śliwki - 1 budynek
 • Grottgera - 1 budynek
 • Św. Elżbiety - 1 budynek
 • Karolinki - 1 budynek

W miesiącu styczniu 2022 r do miejskiej sieci przyłączono 10 budynków mieszkalnych, w tym 5 nowowybudowanych w systemie developerskim o łącznej mocy 1,16 MW. Są to budynki z ulic:

 • Sikorskiego - 1 budynek
 • Równa  - 1 budynek
 • Karolinki - 2 budynki
 • Uszczyka  - 2 budynki
 • Styczyńskiego - 1 budynek
 • Paulińska - 1 budynek
 • Piwna - 1 budynek
 • Biegusa - 1 budynek

Do końca roku 2023 planowanych do przyłączenia do miejskiej sieci jest 20 budunków z ulic:

 • DWORSKA
 • SIKORSKIEGO
 • GÓRNA
 • KRÓLEWSKIEJ
 • KRÓLEWSKIEJ
 • SIENKIEWICZA
 • HORSTA
 • PSZCZYŃSKA
 • PUSZKINA
 • SZARA
 • ŚWIĘTOKRZYSKA
 • RYBNICKA
 • KOŚCIUSZKI
 • FRANCISZKAŃSKA
 • PONIATOWSKIEGO
 • WIELICKA
 • MALINOWSKIEGO
 • ZWIĄZKOWA
 • ODROWĄŻÓW
 • LIBELTA
Galeria
Apartamenty Poezji
Sieć ciepłownicza w rejonie ul. Zabrskiej
Magistrala Nowo Zachodnia
Magistrala Nowo Zachodnia
Magistrala Nowo Zachodnia
przyłączone do sieci budynki przy ul. Kozielskiej
budynek przy ul. Bojkowskiej
budynek przy ul. Bojkowskiej
przyłączony do sieci budynek przy ul. Sikorskiego
przyłączony do sieci budynek przy ul. Sikorskiego
przyłączony do sieci budynek przy ul. Młodzieżowej
przyłączony do sieci budynek przy ul. Sikorskiego
przyłączony do sieci budynek przy ul. Sikorskiego
budowa sieci przy ul. Bojkowskiej
budowa sieci przy ul. Bojkowskiej
Dwufunkcyjna stacja wymienników ciepła

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice