Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-452,23
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
452,23 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 24 sierpnia 2022r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 16 sierpnia 2022r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 12 sierpnia 2022r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 03 sierpnia 2022r godz. 11:00