Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,364
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,364 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Aktualne

Profil Nabywcy: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.
ul. Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice, NIP 631-01-00-822

 

Termin składania ofert do dnia 05 grudnia 2023r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 01 grudnia 2023r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 01 grudnia 2023r godz. 12:00
Termin składania ofert do dnia 06 grudnia 2023r godz. 11:00
Termin składania ofert do dnia 06 grudnia 2023r godz. 13:00
Termin składania ofert do dnia 12 października 2023r godz. 11:00

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice