Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,15
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,15 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Plan wprowadzania ograniczeń

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  • Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (DZ.U z 2021 r., poz. 716 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (DZ.U. z 2021 r., poz. 2209)

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice