Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,181
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,181 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Cel i misja

Misją Przedsiębiorstwa jest:

zaspokajanie potrzeb i oczekiwań konsumentów ciepła w sposób korzystny dla nich a więc:

  • tani,
  • ciągły,
  • pewny,
  • ekologiczny,
  • konkurencyjny.

Celem Przedsiębiorstwa jest:

  • Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań odbiorców na lokalnym rynku ciepła.
  • Poszerzanie rynków zbytu i zwiększanie sprzedaży ciepła na rynku lokalnym.
  • Produkowanie ciepła z dotrzymaniem obecnych i przyszłych norm w zakresie ochrony środowiska.
  • Wysoka sprawność organizacji i zarządzania zapewniająca osiąganie stabilnego zysku umożliwiającego realizację zaplanowanych zadań.
  • Wysoka jakość pracy za godziwą płacę.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice