Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-849,903
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
849,903 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Instalacja Odazotowania Spalin- kolejny ukłon w stronę ekologii

09.10.2018

Trwa budowa instalacji odazotowania spalin kotła WP-70 nr 1 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem jest  uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotła WP-70 nr 1 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %). Zakres prac obejmuje budowę węzła rozładunku i magazynowania reagentu, zabudowę instalacji wtryskowej mocznika na kotłach, sterowanie i wizualizacja  procesu.  Rozruch Instalacji Odazotowania nastąpi w grudniu 2018 r.

Dzięki instalacji odazotowania spalin kotłowni WP-70 spełnimy wyśrubowane normy emisji co przełoży  się na ograniczenie rocznej  emisji dwutlenku azotu o 153 Mg na rok.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice