Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-849,771
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
849,771 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Instalacja Odazotowania Spalin- kolejny ukłon w stronę ekologii

04.11.2019

Zakończono  budowę Instalacji Odazotowania Spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej. Celem jest uzyskanie trwałej redukcji emisji tlenków azotu z kotła WP-70 nr 2 poniżej 180 mg/Nm3 (w przeliczeniu na NO2 i O2 = 6 %). Zakres prac obejmuje zabudowę systemu stopniowania powietrza do komory paleniskowej, instalacji wtryskowej mocznika na kotłach, sterowanie i wizualizacja  procesu.  Rozruch Instalacji Odazotowania nastąpi w listopadzie 2019 r.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice