Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-849,601
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
849,601 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejne zadanie inwestycyjne dobiega końca, tym razem jest to Modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2

03.10.2018

Modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2

W ramach zadania inwestycyjnego aktualnie jest kontynuowana modernizacja rozdzielni 6 kV RG-2 Etap II, z terminem zakończenia do 31 października 2018r.

W roku ubiegłym w ramach etapu I modernizacji wykonano demontaż 12 istniejących pól rozdzielczych ( 6 pól w sekcji I i 6 pól w sekcji II) a następnie wykonano montaż 16 nowych pól rozdzielczych średniego napięcia ( po 8 pól w każdej sekcji ).

W ramach etapu II modernizacji jest aktualnie realizowany demontaż 16 pól rozdzielczych ( 8 pól w sekcji I i 8 pól w sekcji II ) a następnie montaż 14 nowych pól rozdzielczych średniego napięcia ( po 7 pól w każdej sekcji ), w tym pola zasilające wraz z układem pomiarowym rozliczeniowym. Celem modernizacji jest zastąpienie starej rozdzielnicy 6 kV nowymi polami rozdzielczymi rozdzielnicy w wykonaniu wnętrzowym, wolnostojącej, w izolacji powietrznej, typu celkowego, z pojedynczym układem szyn zbiorczych. Producentem i dostawcą nowej rozdzielnicy typu MultiCell jest firma JM-Tronic.

Realizacja tego zadania w istotny sposób wpływa na pewność i niezawodność pracy ważnych urządzeń technologicznych Ciepłowni oraz poprawia warunki eksploatacji rozdzielni 6 kV, zwiększając bezpieczeństwo obsługi i ułatwiając wykonywanie czynności eksploatacyjnych.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice