Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,827
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,827 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Kolejny krok w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska, kolejna jednostka kotłowa z instalacją odazotowania spalin.

15.12.2020

Trwa rozruch pierwszej części nowoczesnej instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) na kotle numer 2. Jest to pierwszy z czterech etapów jaki ma doprowadzić do spełnienia rygorystycznych europejskich norm czystości spalin wylotowych dla całej kotłowni rusztowej, jakie zaczną obowiązywać nasze przedsiębiorstwo  od 1.01.2023  roku.

Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie kompletna nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi o połowę mniej zanieczyszczeń mieszaniny gazowej NO i NO2 potocznie zwanych NOx-ami. 

ostatnie ustawienia układów pomiarowych przed właściwym rozruchem
 wnętrze szafy dystrybucji mediów

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice