Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,612
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,612 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Ciepła Woda Użytkowa”

07.02.2023

Program ma na celu wsparcie zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej na cele związane z podgrzaniem wody użytkowej mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego poprzez zastąpienie źródeł indywidualnych ciepłem systemowym. 

Program dedykowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub podmiotów prowadzących działalność  w zakresie zaopatrzenia w ciepło sektor komunalno-bytowy. Beneficjentem końcowym są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, których budynki są przyłączone do systemu ciepłowniczego i korzystają z ciepła sieciowego wyłącznie do celów grzewczych (c.o.), ale do podgrzewania wody użytkowej wykorzystują inne źródło.

Więcej informacji TUTAJ

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice