Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,655
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,655 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Niedostępność połączeń stacjonarnych

08.12.2022

Informujemy, że obecnie ze względu na problemy techniczne po stronie operatora sieci, nie ma możliwości połączeń na numery stacjonarne, prosimy o kontakt z PEC Gliwice na nr kom. 539 997 900

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice