Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,156
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,156 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Nowa Taryfa dla ciepła od 01 marca 2020 r.

12.02.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 marca 2020 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKA.4210.65.2019.CW z dnia 10 lutego 2020 r. 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice