Nowa Taryfa dla ciepła od 01 marca 2020 r.

12.02.2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 marca 2020 r. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKA.4210.65.2019.CW z dnia 10 lutego 2020 r.