Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2265,349
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2265,349 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Nowe przepisy związane z ograniczeniem cen ciepła dla odbiorców od 1.03.2023 r.

03.03.2023

W związku z wejściem w życie w dniu 15.02.2023r. znowelizowanej Ustawy z dnia 8 lutego 2023r. o  szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DU poz. 295) informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla PEC – Gliwice Sp. z o.o. wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez PEC – Gliwice Sp. z o.o. w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2023r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym. Ceny maksymalne udostepnione są w zakładce https://www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo

Wobec powyższego od dnia 01.03.2023r. PEC - Gliwice Sp. z o.o.  w rozliczeniach z  Odbiorcami ciepła o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych) będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia o których mowa w Art. 5 ust. 1 i Art. 6 ust. 1  Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. (DU poz. 295) stosuje się jako podstawę do zastosowania wobec odbiorców którzy je złożyli, średniej ceny ciepła z rekompensatą powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (DU poz. 295) oraz wzory oświadczeń zostały  opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz umieszczone są  na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.pec.gliwice.pl/strefa-klienta/oplaty-za-cieplo

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice