Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2296,583
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2296,583 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Nowoczesny monitoring spalin już pracuje - spełnianie norm ekologicznych to również nowoczesna technika pomiarowa.

06.11.2018

Zakończyła się modernizacja centralnego monitoringu spalin na emitorze H=100 m. Zaostrzane normy emisyjne i ich spełnienie przez nasze przedsiębiorstwo wymaga zmian technologii metrologicznych związanych z pomiarami zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery po procesie ich oczyszczania. Zakres prac obejmował zabudowę: nowej galerii pomiarowej na kominie, instalacji pomiarowej składającej się z sond pomiarowych, przepływomierzy ultradźwiękowych oraz klimatyzowanego kontenera pomiarowego wraz z infrastrukturą kablową i transportem próbki gazu od sond pomiarowych poziomu +60m do analizatora gazu +1m. Celem przeprowadzenia analizy gazu zastosowano profesjonalny, wielokomponentowym analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator wykorzystuje metodę pomiarową FT-R (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek  gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Co jest ważne, analiza gazowa jest wykonywana na gorąco i umożliwia oznaczanie gazów rozpuszczalnych w kondensacji jak HCL,HF,NH3.

Emitor H-100
PEC Gliwice
PEC Gliwice
PEC Gliwice

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice