Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,175
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,175 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Oficjalne uruchomienie nowej prasy hydraulicznej w PEC Gliwice Sp. z o. o.

05.03.2024

4 marca 2024 roku o godzinie 10:00 na terenie PEC-Gliwice odbyło się oficjalne uruchomienie nowej prasy hydraulicznej, która zamyka ostatni etap modernizacji gospodarki wodno - ściekowej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o.

Mieliśmy przyjemność gościć Prezydenta Miasta Gliwice  Adama Neumanna, v-ce Prezydenta Mariusza Śpiewoka, v-ce Prezydent Aleksandrę Wysocką, przedstawicielkę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Elżbietę Kisiel, a także przedstawicieli Rady Miasta i Spółek Miejskich.

Zmodernizowana oczyszczalnia wraz z prasą hydrauliczną zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych redukując koszty utylizacji odpadów w postaci placków filtracyjnych o 95% . W przyszłości węzeł technologiczny oczyszczalni ścieków przemysłowych z prasą stanie się elementem Parku Zielonej Energii. To kolejny krok w stronę bardziej ekologicznego, bezpiecznego, przyjaznego mieszkańcom Gliwic i środowisku wytwarzania ciepła w naszym Przedsiębiorstwie.

Podczas spotkania znalazła się okazja do omówienia  Strategii Miasta Gliwice 2040 jaką zaprezentował współtwórca owej strategii Pan Prezydent Mariusz Śpiewok.

Zostały potwierdzone plany o wiodącej roli PEC-Gliwice Sp. z o.o. jako koła zamachowego zmian transformacji energetycznej w Gliwicach i identyfikacji Spółki w roli operatora ciepła, chłodu i energii elektrycznej w naszym Mieście.

Przypominamy że Strategia 2040 Miasta Gliwice powstała przy bardzo obszernym zaangażowaniu  PEC-Gliwice Sp. z o.o. wspomagając perspektywę osiągnięcia zeroemisyjnego  miasta Gliwice.

Dla szerszej Informacji PEC - Gliwice jest obecny w trzech równoległych programach transformacyjnych jako inicjator możliwych zmian w przestrzeni miejskiej pod kątem zaopatrzenia w ciepło, chłód, energię elektryczną  jak: ICC 2023, Seat Heat, TFE-Poland: Modernisation of district heating through development plans.

Zdjęcia udostępniono dzięki uprzejmości Europerspektywy oraz Krzysztof Krzemiński - Fabryka PR

uruchomienie nowej prasy hydraulicznej przemowa Prezesa PEC Gliwice Krzysztofa Szalińskiego
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej od lewej: Adam Neumann, Aleksandra Wysocka, Mariusz Śpiewok, Elżbieta Kisiel
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej, zgromadzeni goście
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej przemówienie Prezydenta Mariusza Śpiewoka
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej, Prezydenta Śpiewok uruchamia prasę
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej oglądający goście
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej
uruchomienie nowej prasy hydraulicznej oglądający goście
element prasy hydraulicznej
prasa hydrauliczna, spadający placek sprasowanego osadu

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice