Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,125
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,125 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

PEC Gliwice Sp. z o. o. odznaczone prestiżową nagrodą – Lider Transformacji Energetycznej

21.03.2024

Strategia 2040 miasta Gliwice w obszarze dostaw ciepła PEC-Gliwice Sp. z o. o. z nagrodą Lidera Transformacji Energetycznej.

Strategia 2040 miasta Gliwice jaka powstała w 2022 roku to podstawowy dokument zarządzania miastem – ogólny, długofalowy plan jego rozwoju. Nowa strategia rozwoju Gliwic wyznacza główne kierunki działania w perspektywie roku 2040. Jednym z elementów Strategii są cele środowiskowe, dzięki którym Miasto Gliwice winno rozwijać innowacyjność rozwiązań sprzyjających ludziom i środowisku naturalnemu - słowem transformacja dobrze zaplanowana i realizowalna. PEC-Gliwice
Sp. z o.o. jako Spółka miejska jest motorem napędowym i ambasadorem transformacji energetycznej
w Gliwicach. Odpowiada bezpośrednio za realizowanie kolejnych kroków dekarbonizacji produkcji
i dystrybucji ciepła, czego efektem będzie odejście od węgla przy produkcji ciepła i związana z tym głęboka redukcja emisji CO2 do atmosfery.

Logo Transformacji Energetycznej PEC-Gliwice Sp. z o.o.   Na zakończonym dnia 20 marca br. Kongresie Klimatycznym w Warszawie wśród nagrodzonych uczestników konkursu w kategorii Oficjalne logo Transformacji Energetycznej PEC-Gliwice Sp. z o. o.Inwestycja nagrodę Lidera Transformacji Energetycznej odebrała Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej -Gliwice Sp. z o.o. Kapituła konkursu w pierwszym etapie oceny wniosku dopuściła projekt do kolejnej fazy oceny, w której przedstawiono podstawowe kamienie milowe postępującej dekarbonizacji przedsiębiorstwa wraz z przedstawieniem doboru technologii, stosowanych schematów działania, niektórych zamierzeń na poziomie bloków roboczych, bilansów przepływu energii elektrycznej, ciepła oraz efektów środowiskowych i terminów realizacji zamierzeń. Niektóre z nich jak Park Zielonej Energii tj. rozbudowa PEC-Gliwice Sp. z o.o. o kocioł wielopaliwowy, magazyn ciepła, czy panele termiczne znajdują się na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę oraz zamykaniu montażu finansowego. Stosowne wnioski o dofinansowanie zostały złożone i czekają na rozstrzygnięcia.

Spółka rozstrzyga aktualnie przetarg na inżyniera kontraktu największej i najnowocześniejszej budowy w historii Przedsiębiorstwa Parku Zielonej Energii oraz przygotowuje się do wystawienia przetargu na generalnego wykonawcę inwestycji.

Park Zielonej Energii w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał bardzo wysokie oceny tj. 94 punkty na 100 możliwych. Aktualnie odbywają się ostatnie ustalenia dotyczące dofinansowania inwestycji z funduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Proces przetargowy powinien się zakończyć z końcem tego roku.

Pierwsze  ciepło i energia elektryczna z nowego źródła ciepła popłynie do gliwiczan w 2028 roku.

Plan inwestycyjny został zbudowany w sposób zapewniający osiągnięcie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego, a całkowita redukcja CO2 w wyniku bieżąco realizowanych inwestycji i zamierzeń ma przynieść ograniczenie emisji CO2 na poziomie 70% w stosunku do roku 2022. U podstaw planu dekarbonizacji jaka została zauważona i nagrodzona w Warszawie to decentralizacja systemu ciepłowniczego, podniesienie bezpieczeństwa paliwowego jednostek wytwórczych po zakończeniu eksploatacji kopalni KWK Sośnica. To wreszcie położenie nacisku na współdzielenie sieci ciepłowniczej ( dwukierunkowa wymiana ciepła ), również pomiędzy Spółkami miejskimi w celu pozyskiwania ciepła odpadowego czy kogeneracyjnego z miasta Gliwice. Paliwa jakie będą wykorzystywane w przyszłości i jakie zostały ujęte w realizowanym procesie bieżących inwestycji to: słońce, paliwa alternatywne ( odpady kaloryczne pozostałe po procesie recyklingu), energia elektryczna, ciepło odpadowe ( oczyszczone ścieki komunalne miasta Gliwice), gaz ziemny, ciepło z wysokosprawnych kogeneracji ulokowanych w obszarze miasta.

Dekarbonizacja ma w swoich celach zrównoważenie oczekiwań dotyczących redukcji CO2 ze stawianiem kolejnych kroków w obniżaniu cen dostawy ciepła i zapewnieniu bezpieczeństwa dostawy ciepła dla gliwiczan. Nagroda ma dla nas charakter potwierdzający, że kierunek działania i klocki z których budujemy cieplno- energetyczną przyszłość Miasta Gliwice znajdują poza lokalne uznanie. Ta nagroda zamyka pierwsze dwa etapy szeregu inwestycji dekarbonizacyjnych mówił: Prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński.

Lider Transformacji Energetycznej zdjęcia z wręczenia nagród
Lider Transformacji Energetycznej zdjęcia z wręczenia nagród
Lider Transformacji Energetycznej zdjęcia z wręczenia nagród
Lider Transformacji Energetycznej zdjęcia z wręczenia nagród
Lider Transformacji Energetycznej zdjęcia z wręczenia nagród

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice