Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,612
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,612 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

PEC-Gliwice z nową oczyszczalnią. Innowacyjna instalacja pomoże skuteczniej oczyszczać ścieki przemysłowe.

22.03.2023

Nowa inwestycja, która zapewni najwyższy poziom oczyszczenia ścieków przemysłowych została zaprezentowana 21 marca na uroczystej konferencji w siedzibie gliwickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnością zaszczycili Prezydent Adam Neumann, I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok, , II zastępca prezydenta miasta Aleksandra Wysocka, Przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak, Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Agnieszka Leszczyńska, a także gliwiccy Radni, przedstawiciele Spółek miejskich oraz przedstawiciele firmy Seen Technologie, która zrealizowała powyższą inwestycję - Dariusz Jasek i Krzysztof Pacierpnik.

Wyposażona w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne oczyszczalnia przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości ekosystemu wód powierzchniowych, a w przyszłości stanie się elementem Parku Zielonej Energii. 

Nowa instalacja powstała na skutek modernizacji oczyszczalni ścieków przemysłowych, działającej wcześniej na terenie PEC. Prace rozpoczęto w 2020 roku, z uwagi na przestarzałość i niską wydajność technologii stosowanych w działającej ówcześnie oczyszczalni, które niosły ryzyko niemożliwości osiągnięcia w przyszłości zakładanych prawnie norm oczyszczenia ścieków.

Jak wskazują przedstawiciele PEC-Gliwice, wydajność zmodernizowanej oczyszczalni, czyli ilość oczyszczonych ścieków w stosunku do ilości ścieków wprowadzanych do oczyszczalni kształtuje się na poziomie 5 m3/h. To jedne z najwyższych możliwych wartości. Zostały one udokumentowane podczas trwających od grudnia testów rozruchowych.  

"To niezwykle istotna instalacja z punktu widzenia redukowania wpływu produkcji ciepła na lokalne środowisko naturalne. Oczekiwania środowiskowe wobec dostawców ciepła systemowego stale rosną i z dumą mogę powiedzieć, że my je z wysokimi ambicjami spełniamy. Oddanie do użytku nowoczesnej instalacji wpisuje się w nasze cele zrównoważonego rozwoju, które w tym przypadku dotyczą dbałości firmy o środowisko wodne"podkreślił Krzysztof Szaliński, prezes PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Zmodernizowana oczyszczalnia została wyposażona we w pełni zautomatyzowane węzły technologiczne, takie jak: węzły usuwania metali ciężkich, siarczanów, rekarbonizacji ścieków oraz filtracji końcowej. Dodatkowo podczas oczyszczania ścieków zastosowano szereg punktów oczyszczania i bezpiecznej utylizacji odpadów powstających w trakcie tego procesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli działać oczyszczalni w sposób całkowicie bezpieczny i spełniający najbardziej rygorystyczne normy środowiskowe. 

"Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej to jedna z najważniejszych spółek komunalnych naszego miasta, która jako jedna z nielicznych w skali kraju zarówno produkuje, jak i dystrybuuje ciepło, dostarczając je około 125 tys. mieszkańcom Gliwic. Tym działaniom towarzyszy wysoka dbałość o stan środowiska, która znalazła urzeczywistnienie także w projekcie instalacji zmodernizowanej oczyszczalni ścieków przemysłowych, służącej przetwarzaniu nadmiaru wody przemysłowej uzyskiwanej w procesach technologicznych PEC – Gliwice. Jest ona jednocześnie elementem nowej, bardzo ważnej dla miasta inwestycji nazywanej Parkiem Zielonej Energii. Będzie on jednym z najnowocześniejszych w skali kraju ośrodków pozyskiwania energii z odpadów komunalnych"- mówił podczas otwarcia Adam Neumann, Prezydent Gliwic.

Zachęcamy do obejrzenia filmu na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iKOg7rjl1FM

Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice
Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice
Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice
Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice
Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice
Otwarcie oczyszczalni ścieków w PEC Gliwice

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice