Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2022,67
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2022,67 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Przygotowanie do rozpoczęcia sezonu grzewczego - informacja dla Odbiorców ciepła systemowego

30.08.2023

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2023/2024, przypominamy o sprawdzeniu instalacji wewnętrznych do odbioru ciepła w Państwa budynkach, przede wszystkim pod względem:

  • przygotowania instalacji,
  • stanu technicznego,
  • ewentualnej możliwości przyjmowania zładu,
  • ewentualnych zabezpieczeń instalacji.

Od początku września Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej- Gliwice Sp. z o.o. będzie prowadziło prace przygotowawcze do sezonu grzewczego związane ze wznowieniem ruchu ciepłowniczego w odcinkach sieci odstawionych na okres letni oraz z ewentualnym uruchomieniem układów uzupełniania zładu instalacji wewnętrznej na stacjach wymienników ciepła.

Dodatkowo w celu ułatwienia współpracy oraz informowania o ewentualnych zakłóceniach w dostawie ciepła, zwracamy się z prośbą o:

  • uaktualnienie Państwa danych korespondencyjnych, włącznie z adresem e-mail,
  • informację  dotyczących osób/podmiotów, które w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy są i będą odpowiedzialne za usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w informacji prosimy podać przede wszystkim numer telefonu kontaktowego).

Ewentualne pytania można kierować do Działu Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji pod numerami telefonów: (32) 335 0 110 lub 539 997 900.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej po adresem: https://www.pec.gliwice.pl/rodo

 

 

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice