Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2022,707
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2022,707 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

„Redukujesz – Zyskujesz”, program PEC-Gliwice wspiera miasto Gliwice w projekcie 100 Intelligent Cities Challenge (ICC)

22.11.2023

Gliwice są jednym z 5 miast reprezentujących nasz kraj w europejskiej inicjatywie 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) . Główne cele tego projektu to międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń oraz merytoryczne wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie ekologiczne, energetyczne i cyfrowe.

Oprócz wielu inicjatyw podejmowanych w tym kierunku przez Miasto Gliwice, również PEC – Gliwice Sp. z o. o. wnosi wkład w to, aby Gliwice rozwijały ideę inteligentnych miast/Smart City. Pomysłem, który już jest realizowany w przedsiębiorstwie jest program „Redukujesz – Zyskujesz”. W dobie wprowadzanych termomodernizacji budynków, zmian klimatycznych oraz zapowiadanych zmian klasyfikacji stref klimatycznych dla projektantów, jakie znajdą swoje miejsce w realizacji dyrektywy EED- najłatwiejszym i najmniej kapitałochłonnym przedsięwzięciem jest panowanie nad podażą ciepła  odbiorców końcowych przez ograniczenie krzywych grzewczych w budynkach. Stopniowe korekty krzywych grzewczych u odbiorców końcowych wpłyną na osiągnięcie  przez nich wyższej efektywności energetycznej, mniejszych rachunków, ograniczenia temperatur powrotu do sieci ciepłowniczej. Co zyskuje PEC-Gliwice przez taką inicjatywę? - ograniczenie strat przesyłowych, wzrost sprawności produkcji i przesyłu, w ogólnym rozrachunku zmniejszenie emisji CO2 i możliwość amortyzowania wzrostów cen taryfowych za ciepło w części na jakie PEC-Gliwice ma bezpośredni wpływ, a w przyszłości możliwość pełniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy końcowi bez ponoszenia kosztów są w stanie ograniczyć rachunki za ciepło o nawet 10%
w skali roku. Ograniczenie krzywych grzewczych w praktyce polega na wprowadzeniu do istniejących sterowników węzłowych nowych niższych wytycznych z równoległym przeprogramowaniem układów automatyki.

Odbiorcy ciepła w Gliwicach zostali powiadomieni pisemnie o możliwości przystąpienia do programu „Redukujesz – Zyskujesz”. (pismo do Odbiorców)

Zachęcamy do wprowadzania opisanych wyżej działań, możemy także służyć wsparciem naszych służb technicznych. We wszystkich budynkach, w których właścicielem węzła jest PEC-Gliwice krzywe grzewcze będą obniżane bez konieczności zgłoszenia do programu.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice