Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-849,948
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
849,948 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont instalacji Odazotowania Spalin

04.01.2016

Zakończony został remont instalacji odazotowania spalin kotła WP 70 nr 3. Trwają próby, które potwierdzą gotowość instalacji do prawidłowego funkcjonowania.

Celem remontu było maksymalne obniżenie stężenia średnio dobowego NOx w spalinach za kotłem poniżej 250 mg/Nm3 dla spalin suchych w warunkach normalnych przy zawartości O2 w gazach odlotowych wynoszącej 6 %.
Remont polegał na wymianie palników pyłowych strumieniowych na strumieniowo – wirowe z wkładką ceramiczną poprawiającą dynamikę spalania. Zabudowano dysze OFA I i OFA II z możliwością automatycznego sterowania stopniem otwarcia 10 - 100 % wraz z systemem wizualizacji. System wizualizacji pozwala operatorowi na monitorowanie procesu oraz wpływanie na jego przebieg.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice