Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1327,169
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1327,169 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Reportaż z budowy linii oczyszczania spalin (2)

03.06.2020

Na naszej stronie internetowej będziemy przedstawiać zaawansowanie prac przy budowie nowoczesnej linii oczyszczania spalin dla kotłowni WR-25. 

Obecnie działania generalnego wykonawcy związane są z rozpoczęciem palowania gruntu pod instalację oczyszczania spalin dwoma rodzajami pali: wykonywanie otworów i zalewanie  zaczynem cementowym, który wtłacza się pod ciśnieniem oraz  zbrojenie wykonanych otworów konstrukcją wykonaną z prętów zbrojeniowych i kolejno zalanie konstrukcji zaczynem cementowym. Na zdjęciu poniżej widoczna palownica wykonująca 12 metrowe odwierty w gruncie oraz przygotowane zbrojnie pod otwory wzmacnianego gruntu.

Po zakończeniu budowy w grudniu 2021 roku powstanie nowoczesna instalacja oczyszczania spalin, dzięki której do atmosfery trafi mniej zanieczyszczeń gazowych.

c.d.n.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice