Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,674
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,674 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Spotkanie z odbiorcami ciepła Gliwice 2023

27.10.2023

W dniu 23.10.2023 odbyło się spotkanie z odbiorcami ciepła systemowego w Gliwicach. W tym roku do spotkania dołączyli znakomici goście: reprezentanci właściciela PEC-Gliwice sp. z o.o. Prezydenci Mariusz Śpiewok  oraz Ewa Weber, przedstawiciele Rady Miasta Gliwice.

Dołączyli również goście z duńskiego sektora ciepłowniczego Laras Gulvey oraz przedstawiciel Ambasady Danii attache ds. energii Nielsa Malskaera. Wielkim wzmocnieniem merytorycznej debaty był Pan Prezes IGCP Jacek Szymczak.

Motywem przewodnim spotkania z odbiorcami ciepła była szeroko rozumiana transformacja energetyczna PEC-u. Przedstawiono podejście sektora ciepłowniczego w Gliwicach do transformacji, roli odbiorców ciepła w transformacji. Wskazano kierunki strategii rozwoju dekarbonizacji, uwypuklając elementy ku neutralności klimatycznej do której zmierza w szybkim tempie miasto Gliwice. Pochylono się nad legislacją unijną, oczekiwaniami pakietu fit for 55 oraz dyrektywy EED jak również szeroko omówiono system ETS2. Wiele miejsca poświęcono autorskiemu programowi Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. pod nazwą Redukujesz Zyskujesz a dotyczący zmian w funkcjonowaniu MSC przy obniżaniu temperatury czynnika grzewczego kierowanego do odbiorców końcowych.

Bardzo cieszy frekwencja spotkania. Widać, że te tematy są bardzo ważne dla odbiorców ciepła oraz dla samych Gliwiczan.

Link do całego spotkania które było nagrywane znajduje się poniżej. 

Dziękuję wszystkim za udział i ufam że w przyszłym roku kolejne spotkanie będzie obfitowało w równie ciekawe informacje i potwierdzi zapowiedziane realizacje planów inwestycyjnych w Gliwicach, które przybliżają miasto do neutralności klimatycznej. To nadrzędny cel zarówno po stronie odbiorców ciepła jak i dostawców ciepła. Dziękuję bardzo za liczną obecność - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice Krzysztof Szaliński.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=l43qXd01hqM

Zapraszamy do obejrzenia.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice