Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,181
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,181 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Ważna informacja, dla przyszłych użytkowników pomp ciepła.

12.04.2024

Pojawiają się coraz częściej pytania o hałas, jaki emitują pompy ciepła typu powietrze / woda, dlatego postanowiliśmy odnieść się do tematu.

Pompy ciepła oprócz wielu zalet rzeczywiście generują hałas. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, czy instalacji pompy ciepła należy wziąć pod uwagę dżwięk, który emituje pracująca pompa typu powietrze/woda. W związku z tym należy zwrócić uwagę na lokalizację pompy z uwagi na fakt  tak zwanego otoczenia akustycznego, które jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w nocy, gdzie dźwięk pompy jest jeszcze bardziej słyszalny i potrafi być uciążliwy. Mieszkańcy w pobliżu lokalizacji pompy ciepła są wyczuleni na nocny szum.  Podłączenie budynków do systemu ciepłowniczego nie generuje ww. ryzyk.   

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice