Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1330,214
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1330,214 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zakończona budowa Instalacji Odsiarczania Spalin

05.02.2014

W grudniu 2012 roku oddano do eksploatcji kolejny etap budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). która swoim zasiegiem objęła wszystkie kotły w PEC - Gliwice. Dzięki tej instalacji Spółka spełnia wszystkie wymagania emisyjne dotyczące emisji  SO2 . Instalacja Odsiarczania została zaprojektowana i wykonana tak, aby spełniać bardziej rygorystyczne normy emisyjne, które będą obowiązywać od 2016 roku. Przeprowadzono stosowne próby, które potwirdziły skuteczność instalacji.

Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice