Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-849,601
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
849,601 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono remont podgrzewacza kotła WP-70

06.02.2016

Uruchomiono po remoncie obrotowy podgrzewacza powietrza na kotle WP-70 nr 1. Zastosowane rozwiązania pozwoliły ograniczyć poziom przecieku poniżej 8 % oraz przygotować powierzchnie pakietów „zimnego końca”  pod względem odporności korozyjnej do zabudowy planowanej instalacji odazotowania  spalin. Remont w oparciu o takie same rozwiązania techniczne przeprowadzono w roku ubiegłym na kotle WP-70 nr 3.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice