Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-2297,169
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
2297,169 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zredukuj koszt ogrzewania z PEC - Gliwice

05.06.2024

PEC - Gliwice Sp. z o.o. kontynuuje program "Redukujesz - Zyskujesz". Do mieszkańców Gliwic korzystających z ciepła systemowego zostały rozesłane ulotki, jak poniżej, zachęcające do obniżenia kosztów i podnoszenia efektywności energetycznej budynków. 

obrazek pani pokazującej znak OK       

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice