Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1220,684
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1220,684 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Zwiększanie efektywności dostawy ciepła

09.12.2022

Lokalna przepompownia sieciowa przy ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach

W komorze ciepłowniczej przy ulicy Zygmuntowskiej wykonana została pilotażowa przepompownia wody sieciowej. Na odgałęzieniu sieci cieplnej DN 300 w kierunku Łabęd na przewodzie zasilającym zabudowano pompę obiegową, której zadaniem jest podnoszenie ciśnienia dyspozycyjnego w najdalszym punkcie odbiorczym ciepła w dzielnicy Łabędy. W źródle ciepła możliwe będzie wtedy zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego o wysokość podnoszenia pompy zamontowanej w przepompowni. Podstawowa korzyść polega na oszczędności energii elektrycznej dla stosowanych pomp w źródle. Przepływ wody sieciowej wysyłanej z Ciepłowni pozostanie na tym samym poziomie, natomiast wysokość podnoszenia pomp sieciowych i wynikające stąd ciśnienie dyspozycyjne zmniejszy się. Oczekiwana oszczędność energii elektrycznej szacowana jest na poziomie 425 MWh w ciągu roku. Inwestycja została zrealizowana przez firmę zewnętrzną w zakresie układu technologicznego i automatyki na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej przy współpracy z Działami Technicznymi Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC Gliwice Sp. z o.o.  Jest to przedsięwzięcie tak zwane efektywne energetycznie, które daje również wymierne korzyści finansowe. Realizacja inwestycji została zgłoszona do Urzędu Regulacji Energetyki w celu pozyskania świadectw pochodzenia Białych Certyfikatów. Funkcjonowanie przepompowni przyczyni się utrzymywania parametrów nośnika ciepła na właściwym poziomie wraz z optymalizacją kosztów dystrybucji energii na terenie miasta Gliwice.

Przepompownia ul. Zygmuntowska
Przepompownia ul. Zygmuntowska
Przepompownia ul. Zygmuntowska

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice