Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1327,297
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1327,297 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

SPRZEDAŻ

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,

ul. Królewskiej Tamy 135,

tel. /32/335-01-06, office@pec.qliwice.pl

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony odbywający się w drodze licytacji

na sprzedaż  samochodu  osobowego marki OPEL Insignia 2.0 CDTI MR’14

Do sprzedaży przeznaczony jest samochód osobowy OPEL Insignia 2.0 CDTI MR’14 Wersja Cosmo S&S 4x4.
Rok produkcji 2014. Nr rejestracyjny SG 1442L  VIN: WOLGT5GM1E1109241.  Stan licznika 109 646 km.*

*stan licznika na dzień 17.01.2023 / może ulec zmianie do dnia licytacji/.     

 Auto wyposażone w dwa zestawy kół na felgach aluminiowych 18”.

Cena wywoławcza do licytacji wynosi 56 700,00 zł.

Wylicytowana cena auta jest ceną brutto
Postąpienie przy licytacji auta wynosi 600 zł.          

Przetarg odbędzie się w dniu 02 luty 2023 r. o godz. 12:00 w pokoju nr 113 (świetlica – Budynek Dyrekcji).

 Opis techniczny wraz z dokumentacją fotograficzną dostępne na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

 Osoby do kontaktu:

Jacek Rysz  tel. 32/3350196             

Krzysztof Graf  tel. 32/3350109

Renata Uramowska-Słuszniak tel. 32/3350104 w spawach formalnych

Samochód  będzie udostępniony do oglądania  po uprzednim umówieniu się w godz. 800  do 1400  - tel. 505 062 983.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest:

  1. dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.670 zł /słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych/ na konto Bank Polska Kasa Opieki SA nr konta 96 1240 3464 1111 0011 1108 5137 do dnia  01 lutego 2023 r.
    Na przelewie należy  wpisać adnotacje „Licytacja samochodu Opel Insignia”.
  2. przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości uczestnika przetargu, pisemnej informacji o numerze konta bankowego na które należy dokonać zwrotu wadium, aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą), a w przypadku przedstawicieli firm nieposiadających upoważnienia wynikającego z dokumentów rejestrowych lub umowy spółki cywilnej odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa.

Z wygrywającym licytację zostanie zawarta umowa.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywającemu przetarg na poczet ceny nabycia,

pozostałym uczestnikom-zwrócone po zakończeniu przetargu na konto wskazane przez wpłacającego.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na  rzecz sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania  przyczyny.

Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl

Aby odebrać wylicytowane auto należy:

  1. Dokonać wpłaty na konto PEC- Gliwice Sp. z o.o. w ciągu trzech dni od daty licytacji.
  2. Podpisać Umowę, Oświadczenie OC * (* za zgodą kupującego)
  3. Na podstawie kopii faktury i pisemnego potwierdzenia Działu Księgowego PEC -  Gliwice Sp. z o.o. po spełnieniu wszystkich zobowiązań finansowo prawnych zostanie wydane auto.
  4. Wylicytowany samochód należy odebrać do 09.02.2023r.

 

Brak przetargów w tej kategorii.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice