Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-0
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
0 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Wersja wpisu Dodatkowe usługi z dnia 13 luty 2018

Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium wykonuje dla zainteresowanych klientów analizy chemiczne węgla kamiennego i odpadów paleniskowych w zakresie akredytacji takie jak:

W zakresie analiz węgla kamiennego

 1. Zawartość wilgoci całkowitej
 2. Zawartość wilgoci w próbce
   
 3. Zawartość popiołu
 4. Zawartość siarki całkowitej
 5. Zawartość węgla całkowitego
 6. Wartość opałowa z obliczenia

W zakresie analizy odpadów paleniskowych

 1. Zawartość węgla całkowitego
   

Wszelkie uzgodnienia (tj. wywiad branżowy, uzgodnienie branżowe, uzgodnienie uzbrojenia, kolizja uzbrojenia, uzgodnienie projektu, wydanie warunków technicznych itp.) należy opłacić z góry wg poniższych informacji.  Realizacja, a następnie wysyłka uzgodnienia wraz z fakturą listem poleconym nastąpi po wpływie opłaty na konto PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Do wystawienia faktury niezbędny jest NIP i adres Państwa firmy.

Dokonanie uzgodnień branżowych projektowanych, rozbudowywanych i remontowanych obiektów wymaga:

•             pisma wiodącego – zlecenia,

•             załączenia dwóch egzemplarzy aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500, z zaznaczonym zakresem granicy opracowania bądź dwóch egzemplarzy dokumentacji podlegającej uzgodnieniu,

•             dokonania przelewu o treści jak w tytule pisma wiodącego.

Wydawanie warunków technicznych oraz uzgodnień branżowych przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. objęte jest opłatą na podstawie cennika usług, ustalonego zarządzeniem wewnętrznym.

Opłata za dokonanie usługi z dniem 01.02.2018 r. wynosi 47,10 zł netto (57,93 zł brutto)

Nr konta:

88 1050 1230 1000 0002 0055 3956

ING Bank Śląski S.A.

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2024| PEC Gliwice