Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-1641,403
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
1641,403 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiło do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie Biuletyn Informacji Publicznej
Pogotowie ciepłownicze 24/7 32 335 01 10 539 997 900

Wersje dla Dodatkowe usługi

Karty podstawowe

WersjaOperacje
28.03.2023 przez moderator

zmiana ceny od 15.02.2018

aktualna wersja
13.02.2018 przez moderator

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2023| PEC Gliwice