Logo Ciepło systemowe dla Gliwic Logo No Smog
-622,871
zanieczyszczeń gazowych w tym gazów cieplarnianych
622,871 zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych

O tyle mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w tym gazów cieplarnianych nie trafiłow do atmosfery dzięki instalacjom oczyszczania spalin od 01.07.2021 r.
(aktualizacja co 5 minut)

Logo Certyfikat wiarygodności Creditreform PEC SpołeczniePEC Społecznie
Biuletyn Informacji Publicznej

Wersje dla Dodatkowe usługi

Karty podstawowe

WersjaOperacje
07.06.2022 przez moderator

zmiana ceny od 15.02.2018

aktualna wersja
13.02.2018 przez moderator

Banner - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2022| PEC Gliwice